آریس کوپکو، پیشتاز در زمینه ارائه تمامی مراحل تخصصی تعمیرات

مفتخریم به بناینگذاری اولین مجموعه مادر تخصصی در زمینه پیاده سازی مدیریت تعمیرات و عملیاتی با استفاده از تکنولوژی IOT و AI، استقرار سیستم‌های بین المللی

مدیریت تعمیرات و ارائه گواهینامه‌ها و استانداردهای معتبر و قابل ردیابی بین المللی، انجام پروژه‌های تعمیراتی و بهینه سازی در سطح کلاس جهانی با استفاده از کادر نیروی انسانی متخصص

 
تشخیص و درمان پیکره صنعت خود را به ما بسپارید.

دریافت کاتالوگ خدمات دریافت کاتالوگ آموزش